CBS: Immigratie en emigratie naar recordhoogte in 2014

Zowel de immigratie als de emigratie bereikte een recordhoogte in 2014 meldt het CBS. Het aantal Turkse migranten is in 2014 sterk gedaald terwijl er nog altijd een hoog aantal Poolse migranten naar Nederland komen.

Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe

Zowel de immigratie als de emigratie waren in 2014 hoger dan ooit. Er werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe.

Terugkerende Nederlanders vormen de grootste groep migranten

In Nederland geboren personen die terugkeren naar Nederland vormen al jaren de grootste groep immigranten. In 2014 waren zij met 29 duizend personen goed voor 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2 duizend in 2013 naar bijna 9 duizend in 2014. Voorlopige cijfers geven aan dat deze stijging zich in 2015 voortzet.

Top 5 geboortelanden immigranten:

 • Nederland
 • Polen
 • Syrië
 • Duitsland
 • Voormalige Sovjet Unie

Ook onder de emigranten vormen in Nederland geboren personen de grootste groep. Jaarlijks verlaten 45 duizend hier geboren personen ons land. Deze groep bestaat voor 60 procent uit autochtonen en voor 40 procent uit tweedegeneratieallochtonen, die veelal naar het geboorteland van hun ouders emigreren.

Meer Poolse immigranten en emigranten

Van de in het buitenland geboren personen vormen de Polen sinds 2004, het jaar waarin Polen lid werd van de EU, de grootste groep immigranten. In 2014 vestigden zich 24 duizend Polen in Nederland, ruim 3 duizend meer dan in 2013. Voorlopige cijfers geven aan dat deze groei zich in 2015 niet lijkt voort te zetten. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen 13 duizend Polen naar Nederland, duizend minder dan in de overeenkomstige periode van 2014.

Niet alleen de immigratie van Polen nam tot 2015 toe, ook het aantal Polen dat Nederland verlaat vertoonde een stijgende trend. In vijf jaar tijd is de emigratie van Polen verdubbeld, van 6 duizend in 2009 naar 12 duizend in 2014. Per saldo kwamen er in 2014 door migratie 12 duizend Polen bij.

Per saldo steeds meer Turken weg uit Nederland

De immigratie van de vier traditionele groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen) vertoont al geruime tijd een daling. In de jaren 2000-2004 vormden deze groepen samen nog 15 tot 20 procent van de totale immigratie naar Nederland. Sinds 2010 is dit aandeel gedaald naar 6 tot 8 procent. Geen van deze vier groepen kwam in 2014 in de top 10 van grootste immigrantengroepen voor.

Onder deze vier groepen is de ontwikkeling bij de Turken het meest in het oog springend. Steeds meer Turken verlaten Nederland zoals in het nieuwsbericht van Emigrerenuitnederland.nl in oktober 2014 al duidelijk werd. Steeds meer jongere Turken willen Nederland verlaten. In 2014 waren dat er ruim 5 duizend, een verdubbeling ten opzichte van de 2,5 duizend in 2009. Tegelijkertijd neemt het aantal Turken dat naar Nederland komt langzaam af. Het resultaat van deze twee bewegingen is dat het aantal Turken sinds 2012 door migratie per saldo afneemt: er vertrekken meer Turken dan er naar Nederland komen. Aan het begin van dit millennium kwamen er gemiddeld nog 4,5 duizend Turken per jaar door migratie bij. In 2014 nam het aantal met 1,6 duizend af.

Bron CBS

Zeven redenen om niet te emigreren naar je favoriete vakantiebestemming

Het is weer vakantietijd en met het Nederlandse zomerweer van de afgelopen week kan het aantrekkelijk klinken om te emigreren naar die ene bestemming waar je het altijd zo naar je zin hebt. Of die ene bestemming die na één vakantie gelijk een speciale plek in je hart heeft. Ondanks dat ik er vanuit ga dat iedereen een goede en weloverwogen beslissing neemt wanneer een emigratie daadwerkelijk plaatsvind zien wij genoeg voorbeelden van hoe het ook vreselijk kan tegenvallen.

Uiteraard kan iedereen zich sommige afleveringen van bijvoorbeeld ‘Ik vertrek’ nog wel herinneren waar het allemaal niet zo mooi blijkt te zijn als men gedacht had. Daarom een lijst met 7 redenen om te emigreren die kunnen ontstaan tijdens een vakantie:

1. Ik ga hier mijn eigen Bed & Breakfast beginnen
Wanneer je op vakantie in een Bed & Breakfast overnacht is dit natuurlijk erg rustgevend en geniet je optimaal van de omgeving. Bedenk wel dat als je zelf een Bed & Breakfast wilt runnen je heel het vakantieseizoen in de weer bent, als alles goed gaat natuurlijk. De tijd dat je zelf vakantie kunt nemen en van de omgeving kunt genieten kan de omgeving compleet uitgestorven zijn en de omgeving niet zo zijn zoals jij dat elke zomer voor je zag.

2. Je bent klaar met de politiek in Nederland
Daar zit je dan lekker op een terrasje in Spanje, je hebt het helemaal gehad met de politiek Nederland en als je dan toch ergens moet klagen, dan maar onder de Spaanse zon. Het politieke klimaat is vrijwel nooit een goede reden om te emigreren uit Nederland. Vaak is het zo dat het in andere landen lang niet zo goed is als in Nederland. Problemen die je in Nederland kent zullen zich in een ander land ook voordoen en misschien nog wel erger dan in Nederland.

3. Je gaat in een camping beginnen in Portugal
Wat een heerlijke vakantiebestemming hier in Portugal, jammer dat er hier geen camping te vinden is. Weet je wat, misschien moeten wij die camping beginnen, met al die toeristen en gebrek aan concurrentie moet dat wel storm lopen. Helaas heb je er niet bij nagedacht waarom er vrijwel geen campings zijn, misschien iets met de ondergrond? Als de ondergrond alleen uit zachte klei of steen bestaat is het lastig je tentje opzetten.

4. Een fietswinkel beginnen in Zweden
Wat een heerlijke natuur hier in Zweden, hier zou je echt fantastisch kunnen fietsen. Zouden ze hier een fietsenwinkel hebben? Nee? Nou dat komt ook als geroepen laten wij die fietsenwinkel beginnen dan! Klinkt als een goed idee maar in de werkelijkheid kan dit flink tegenvallen. In de zomer kan je misschien nog een aantal toeristen in de fietsenwinkel krijgen maar Zweden is niet erg dicht bevolkt. En met de lange koude winters ligt een fiets niet voor de hand als vervoersmiddel voor de lokale bevolking. Grote kans dat je het hier dan ook niet mee gaat redden.

gezelligheid kent geen tijd

Gezelligheid kent geen tijd… of toch wel. Zo buiten het hoogseizoen ziet het er toch wat anders uit!

5. Wat een heerlijke vakantie, ik zou hier wel eeuwig kunnen blijven
Tijdens je vakantie zou je soms willen dat dit verblijf eeuwig zou duren. Bij een emigratie ligt er echter een gevaar op loer waar je vooraf vrijwel geen rekening mee kunt houden; namelijk heimwee. De eerste maanden in het hoogseizoen kom je gemakkelijk door maar als daarna de winter komt kan het opeens erg eenzaam zijn in een uitgestorven toeristisch gebied met je familie en vrienden op verre afstand.

6. De lokale bevolking is hier zo aardig
Tijdens je vakantie word je ontvangen als een ware gast en de lokale bevolking doet alles voor je. Kom je hier om te werken en ga je zelf de toeristische sector of horeca in dan kan je gezien worden als hun concurrent. Zijn zij dan ook nog zo aardig en zitten zij wel op nieuwe vrienden te wachten? Of wonen zij wel buiten het hoogseizoen in de toeristische gebieden of gaan zij terug naar hun eigen familie? Wanneer je echt ergens permanent gaat wonen is het vaak lastiger dan het lijkt om vrienden te maken, zeker als je de lokale taal nog niet machtig bent.

7. Je zal je moeten aanpassen aan lokale gebruiken en cultuur
Tijdens je vakantie kan je je nog lekker Nederlands gedragen en genoeg eten en drinken van huis meenemen. Ga je ergens permanent wonen dan wordt er ook van je verwacht dat je je aanpast aan de lokale cultuur. Waar wij in Nederland alles vaak stipt op afspraak doen gaat dat in veel andere landen heel anders. Zo kan het voor een afspraak bij de gemeente gerust 2 uur duren eer dat je aan de beurt bent. Of misschien komt dat ‘rare’ eten ja na een aantal maanden wel de keel uit.

De bovenstaande 7 redenen zijn enigszins op een sarcastische wijze met lollige ondertoon geschreven maar het geeft wel aan dat je serieus afwegingen moet maken wanneer je gaat emigreren. Uiteraard zijn er ook voldoende goede redenen om te emigreren zoals een fantastische uitdaging qua werk of een relatie. Zorg in ieder geval wel altijd dat je een weloverwogen beslissing neemt.

Aantal emigranten licht afgenomen in 2014

Voor het eerst sinds 2009 is het aantal emigranten dat ons land jaarlijks verlaat licht afgenomen. In 2014 hebben 144.000 emigranten ons land verlaten tegenover 146.000 in 2013 zo maakte het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag bekend.

Aantal emigranten 2014

Overzicht aantal immigranten en emigranten aan de hand van cijfers van het CBS.

Vooral westerse allochtonen emigreren

Het aantal emigranten uit Nederland is sinds de eeuwwisseling geleidelijk gestegen, op een daling rond 2009 na. Vanaf die periode nam vooral het aantal westers allochtone emigranten toe. Hierbinnen vormen Polen al enkele jaren de grootste groep, gevolgd door personen van Duitse herkomst. De emigratie van autochtonen hield aanvankelijk gelijke tred met de totale emigratie, maar is sinds 2009 niet meer toegenomen. Sindsdien  emigreren er ongeveer 30 duizend autochtonen per jaar.

Bron: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/bijna-73-duizend-mensen-erbij-in-2014-meer-immigranten-meer-babyshtm.htm

Emigreren… Wel of toch maar niet?

Voor dat je daadwerkelijk gaat emigreren zul je vooraf een hoop afwegingen gemaakt hebben. Je zet de voor- en nadelen op een rijtje en maakt uiteindelijk een weloverwogen keuze. Dit is uiteraard per geval verschillend, iemand die voor zijn werk een kans in het buitenland krijgt aangeboden gaat hier anders mee om dan laten we zeggen een pensionado die van zijn/haar oude dag wilt genieten.

Hoe kun je uitrekenen in welk land je moet gaan wonen?


Stel: je bent Nederland zat en wilt emigreren. Wat is dan de kans dat je in dat andere land daadwerkelijk gelukkiger wordt? Statisticus dr. Maurits Kaptein (Radboud Universiteit Nijmegen) laat zien dat dit te berekenen is.

Bron: Quest

Bijna 17% van de jongeren in Nederland overweegt emigratie

Laatste tijd is het erg rustig geweest als het gaat om nieuwsberichten die te maken hebben met emigreren. Behoorlijk wat ander nieuws heeft de kranten gedomineerd waar we het maar niet over zullen hebben. Vandaag zag ik dan wel weer een interessant en opvallend artikel in de Volkskrant. Bijna 17 procent van de jongeren in Nederland overweegt te emigreren binnen Europa vanwege te financiële situatie in Nederland. Dit is zeker opvallend als je gaat vergelijken hoe Nederland er voor staat in vergelijking met andere landen. Volgens mij doen wij het hier zo slecht nog niet.

Bericht uit de Volkskrant:

Volgens het onderzoek vindt bijna een op de vijf jongeren (17 procent) de financiële situatie in Nederland zo slecht dat ze overwegen elders in Europa te gaan wonen. Ook een op de vijf mensen geeft aan grote moeite te hebben om zich financieel te redden en de rekeningen op tijd te betalen. Aan het onderzoek namen 21.000 Europeanen deel, onder wie ruim 1000 in Nederland.

Oorzaken om na te denken over emigratie

Baanverlies geven mensen aan als belangrijkste oorzaak van hun geldproblemen (79 procent), gevolgd door gestegen kosten in de gezondheidszorg (63 procent). Maar ook een scheiding (61 procent) zorgt voor minder geld in de portemonnee. Vooral gezinnen met jonge kinderen hebben het moeilijk.
Als het financieel slechter gaat, wordt er als eerste bezuinigd op kledinguitgaven (75 procent), op uitgaan en uit eten gaan (74 procent) en op uitgaven op voedsel (40 procent). Als er geleend wordt, is dit bij familie (8 procent) of vrienden (4 procent). Slechts 3 procent klopt aan bij de bank.

Tom Garssen van Intrum Justitia Nederland noemt het ,,alarmerend” dat 41 procent van de Nederlanders aangaf in de afgelopen twee tot drie jaar niet in staat te zijn geweest de rekeningen op tijd te betalen. Daar staat tegenover dat zo’n 60 procent de financiën wel onder controle heeft.

Link naar het originele onderzoek

Omdat de uitkomst nogal summier staat beschreven in de Volkskrant heb ik ook de link gezocht naar het volledige onderzoek welke hier te vinden is:

http://www.intrum.com/nl/Pers-en-publicaties/European-Consumer-Payment-Report-2014/

Emigreren en Google trends

De laatste 10 jaar is het aantal mensen dat emigreert flink toegenomen, dit is bekend uit de cijfers die het CBS altijd openbaar maakt. Naast de cijfers van het CBS zijn er nog andere manieren om trends in de gaten te houden. Zo ook Google trends, via deze tool kan je bekijken hoe vaak er bijvoorbeeld gezocht wordt op het woord emigreren, nu krijg je hierbij geen harde cijfers te zien maar je krijgt wel de trend te zien vanaf 2004.

Als we kijken naar het aantal keren dat er via Google gezocht wordt op emigreren zien we juist een duidelijk afname sinds 2004.

Google trends emigreren

Afname in het aantal zoekopdrachten naar “emigreren” en “emigreren naar”

Naast het gegeven dat het aantal zoekopdrachten naar emigreren aan het verminderen is, is er wel een duidelijke trend te zien dat de maand januari de maand is dat er het meeste gezorgd wordt naar emigreren. Of dit te maken heeft met de familiediners rond kerst laat ik maar even buiten beschouwing 😉

Rotterdammers en Amsterdammers zoeken het meeste op emigreren

Het leuke bij Google trends is ook dat er gekeken kan worden vanuit welke plaatsen er gezocht wordt op emigreren. Als we daarvan een top 5 maken komt deze er zo uit te zien:

 • Rotterdam
 • Amsterdam
 • Lelystad
 • Almere
 • Middelburg

Natuurlijk is niet elke zoekopdracht met emigreren daarin ook daadwerkelijk van iemand die echt wilt gaan emigreren maar dat relatief nieuwe steden als Almere en Lelystad hoog scoren is toch opvallend te noemen.

Regionale interessen emigreren

De steden waar vandaan het meeste gezocht wordt op emigreren.

Australië volgens Google de populairste emigratie bestemming

Naast de de trends en steden waar vandaan de zoekopdrachten gedaan worden geeft Google ook gerelateerde zoekopdrachten. Zo valt te zien dat Australië veruit de populairste emigratie bestemming is volgens Google. De top 5 van de emigratie bestemming uit Google zo er als volgt uitzien:

 • Australië
 • Canada
 • Amerika
 • Spanje
 • België

Uiteraard zijn dit allemaal geen harde cijfers en zal de werkelijkheid er misschien heel anders uit zien maar het blijft toch interessant om te zien waar mensen nou daadwerkelijk naar zoeken als zij bezig zijn met of informatie zoeken over een emigratie.

Voor wie zelf trends wilt ontdekken: Google trends

Emigreren: Koop dubbellaags kartonnen verhuisdozen

Emigreren, een hele onderneming. Uw vertrouwde inboedel en kostbare spullen moeten naar een ander land. Voordat u vertrekt moeten al uw spullen worden ingepakt.

Wat voor verhuisdozen heb ik nodig?

De kans is groot dat uw spullen worden vervoerd in een container of in een verhuiswagen voor een periode van enkele dagen of wellicht enkele weken. Het is erg belangrijk om stevige dubbellaags kartonnen verhuisdozen te gebruiken. Op het internet kun je diverse zogeheten autolock verhuisdozen aanschaffen tegen prijzen van rond de € 1,00. Echter zijn deze verhuisdozen niet geschikt voor het vervoer van uw kostbare spullen naar het buitenland.

Wat u nodig heeft zijn dubbellaags kartonnen verhuisdozen van de Verhuisdozen Express. Via deze website kunt u gemakkelijk uw verhuisdozen en verhuismaterialen online bestellen. Het voordeel van deze extra dikke verhuisdozen is dat ze zijn voorzien van een bodem met een dikte van maar liefst 1,4cm dik. Ook zijn deze verhuisdozen prima te stapelen in een container of vrachtwagen.

Deze zogeheten professional verhuisdozen zijn gemaakt van 100% nieuw kraftliner karton, en zijn voorzien van een handige afleverinstructie en 2 stevige handgrepen aan de zijkanten.

Naast verhuisdozen is het ook handig onderstaande verhuismaterialen te gebruiken:

• Noppenfolie ; voor de opvulling van verhuisdozen en bescherming van kostbare spullen
• Inpakpapier ; Handig om uw servies mee te verpakken
• Stoelhoezen ; Bescherm uw dure stoelen tegen vocht en viezigheid
• Matrashoezen ; Wrap uw matras in een hoes, en voorkom viezigheid
• Plakband ; Altijd handig tijdens een verhuizing

Bij de Verhuisdozen Express heten wij u van harte welkom.

Handig om te weten: Uw bestelling wordt altijd gratis thuisbezorgd, ongeacht het bestelbedrag!

Amerika niet langer de populairste emigratie bestemming

Zoals ik in een eerdere blog post al vermeldde probeer ik om de 3 maanden met behulp van Intlmovers een update te geven over de populaire emigratie bestemmingen voor Nederlanders. Aangezien we nu ruim 3 maanden verder zijn is het tijd om weer met een nieuwe update te komen. Net als bij mijn vorige artikel wil ik er nog wel even bij zeggen dat dit geen officiële CBS cijfers zijn maar puur cijfers van één bron.

Emigratie cijfers januari 2012 – juni 2012:

Emigratie cijfers januari 2012 – september 2012:

Wat mij als eerste opvalt is dat de Verenigde Staten niet langer de populairste emigratie bestemming is maar dat dit is overgenomen door het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is ook een behoorlijke stijging van Zweden te zien zoals ik in augustus al aangaf. Daarnaast lijkt Spanje wat weg te zakken ondanks dat dit een populaire bestemming blijft voor Nederlandse pensionado’s.

Begin 2013 zal ik met een jaar overzicht komen voor een compleet beeld, voor bijvoorbeeld bestemmingen als Zweden is het natuurlijk aantrekkelijker te verhuizen in de zomerperiode gezien het klimaat.

Mochten er nog andere bronnen of suggesties zijn dan hoor ik het graag om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Waar emigreren Nederlanders naar toe?

Uit eigen bronnen heb ik eens uitgezocht waar Nederland het afgelopen jaar naar toe emigreerden en waarbij hulp van Intlmovers is ingeschakeld. Er moet bijgezegd worden dat dit geen officiële cijfers zijn zoals bijvoorbeeld het CBS geeft maar het geeft een mooie indicatie van landen die op dit moment in trek zijn. Wat opvalt is natuurlijk dat Duitsland en ook België niet in de grafiek voor komen. Dit heeft er mee te maken dat de landen aan Nederland grenzen en veel Nederlanders de emigratie zelf regelen zonder de hulp van een emigratiebureau. Het blijft natuurlijk een feit dat deze twee landen nog steeds in trek zijn bij de Nederlandse emigrant.

Uit onze cijfers blijkt dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk veruit de populairste bestemmingen zijn. Dat daarna landen als Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Zwitserland, Spanje en Canada komen mag geen verrassing zijn. Brazilië is steeds populairder aan het worden, dat heeft vooral te maken met de groeiende economie waardoor veel westerlingen hun kansen op de Braziliaanse markt willen benutten.

Andere opvallende cijfers zijn de posities van Zuid Afrika en Zweden. Zuid Afrika was jaren terug altijd een populair land om naar toe te emigreren en Zweden zie je steeds vaker terug komen bij Nederlanders die willen emigreren vanwege ruimte en rust.

Mochten er nog andere bronnen of suggesties zijn dan hoor ik het graag om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Nieuw TV-programma over succesvol emigreren

Op de website van Perssupport kwam ik het volgende bericht tegen: Nieuw tv programma over succesvol emigreren.

Op het eerste oog deed dit programma mij gelijk denken aan het programma “Ik vertrek” van de Tros.

Bij het programma Ik vertrek had ik vaak het gevoel dat er bijna alleen maar mensen gevolgd werden die slecht voorbereid waren of die zogenaamd een fantastisch idee hadden maar die door niemand met beide voeten op de aarde werden gezet. Zo kan ik mij nog een uitzending herinneren van een gezin dat een fietswinkel in Zweden ging beginnen in een dorp waar verder nooit iemand de fiets gebruikte. Natuurlijk is het dapper om de stap te zetten maar dit programma gaf wel een vertekend beeld over Nederlanders die emigreren.

Het programma was wel goed voor mensen die ook dat soort ideeën hadden en deze wilde waarmaken, na het zien van een paar afleveringen zou je je toch eens achter de oren krabben of het idee daadwerkelijk wel zo goed is. Het programma liet duidelijk zien waar mensen tegen aan liepen en dat ideeën vooraf vaak beter lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn.

Bij het nieuwe programma van VertrekNL hoop ik van harte dat de wat serieuzere Nederlander in beeld wordt gebracht, want er moeten ook talloze voorbeelden zijn van Nederlanders die succesvol zijn over de grens, Nederlanders die de stap durfden te zetten en echt wat moois opgebouwd hebben. De titel beloofd in ieder geval veel goeds! Laten we hopen dat dit nieuwe programma een stuk serieuzer gaat worden.

Mocht je op het punt van emigreren staan en je willen opgeven, dan kan dat via de volgende link:

http://www.vertreknl.nl/tv