Wonen in buitenland, werken in Nederland

Het kan interessant zijn om in grensgebieden te wonen en in Nederland te werken. Denk bijvoorbeeld aan wonen in Duitsland of België waar de huizenmarkt gunstiger kan zijn, u meer ruimte heeft of gewoon in het algemeen prettiger woont. U kunt in een grensgebied gaan wonen en gewoon in Nederland blijven werken, ook wel bekend als grensoverschrijdend werken. Of u nou 40 kilometer vanuit Duitsland naar uw werk in Nederland rijdt of binnen Nederland, maakt in principe niet uit. Qua reistijd dan, qua belastingen en regels natuurlijk wel.

Wonen in Duitsland en werken in Nederland

Woont u in Duitsland en werkt u in Nederland? Dan krijgt u te maken met 2 landen belasting kunnen heffen over uw inkomen:

  • Duitsland kan belasting heffen omdat u in Duitsland woont.
  • Nederland kan belasting heffen omdat u in Nederland werkt.

Het goede nieuws is dat Nederland en Duitsland onderlinge afspraken hebben gemaakt die zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Aan de hand van deze afspraken wordt bepaald of u in Nederland of in Duitsland belasting betaald over uw loon. Lees voor meer informatie hier het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland.

Als inwoner van Duitsland houdt u wel uw rechten in Duitsland. Dus wanneer u werkloos zou worden dan vraagt u in Duitsland een werkloosheidsuitkering aan. Voor het werken in Nederland moet u wel verplicht verzekerd zijn voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U zult dus in Nederland een zorgverzekering moeten afsluiten bij één van de erkende zorgverzekeraars.

Wonen in België en werken in Nederland

Woont u in België en werkt u in Nederland? Dan krijgt u te maken met 2 landen belasting kunnen heffen over uw inkomen:

  • België kan belasting heffen omdat u in België woont.
  • Nederland kan belasting heffen omdat u in Nederland werkt.

Net als met Duitsland hebben Nederland en België onderlinge afspraken hebben gemaakt die zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Aan de hand van deze afspraken wordt bepaald of u in Nederland of in België belasting betaald over uw loon. Lees voor meer informatie hier het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.

Anders dan in Duitsland bent u in België wel verplicht een Nederlandse ziektekostenverzekering aan te vragen als in Nederland werkt. Wanneer u werkloos zou worden, dan vraagt u wel in België een werkloosheidsuitkering aan.

Kom ik als Nederlander in aanmerking voor de 30% regeling

Helaas moeten we u teleurstellen, als Nederlander komt u vanwege een aantal regels niet in aanmerking voor de 30% regeling. Natuurlijk alleen al vanwege het feit dat u geen kosten maakt voor een verblijf in Nederland maar u in een ander land woont. De 30% regeling houdt in dat werkgevers een werknemer uit het buitenland een onbelaste vaste kostenvergoeding mogen geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Om onder deze 30%-regeling te vallen, moet de expat wel een specifieke deskundigheid hebben die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is.

Een aantal regels waardoor u niet in aanmerking zult komen zijn dat u meer dan 150km van de Nederlandse grens diende te wonen en indien dit Nederlanders betreft die na jarenlang verblijf in het buitenland terugkeren, zij weliswaar meestal wel voldoen aan de voorwaarden van de regeling, maar dat de termijn waarvoor deze geldt volledig wordt gekort en er per saldo geen gebruik gemaakt van kan worden.