Dat de coronapandemie invloed heeft op het aantal emigranten was vooraf wel te verwachten. Er zijn immers landen die de grenzen gesloten hebben. Vooral mensen met een Nederlandse achtergrond emigreerden tijdens de coronapandemie minder vaak dan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS.

De emigratiecijfers tot en met mei 2020

emigratiecijfers corona

In de algemene emigratiecijfers zien we dat ook in 2020 de stijgende lijn van het aantal emigranten uit Nederland zich voort zet. Tot en met maart 2020 lag het aantal emigranten vanuit Nederland ruim boven de voorgaande jaren. Vanaf april 2020 is duidelijk te zien dat de lijn ineens onder die van afgelopen jaren duikt en zelfs onder de 10.000 emigranten per maand uitkomt. Iets wat al een tijd lang niet meer gebeurd is.

Emigranten met een Nederlandse achtergrond

emigratiecijfers nederlandse achtergrond

Wanneer het gaat om emigranten met een Nederlandse achtergrond dan zet de dalende lijn zich vanaf februari al in om vervolgens vanaf maart helemaal weg te zakken. Deze grafiek laat heel duidelijk zien welke invloed corona heeft op het aantal emigranten met een Nederlandse achtergrond. Het aantal emigranten met een Nederlandse achtergrond is in mei zelfs gehalveerd ten opzichte van de aantallen van mei de jaren daarvoor.

Lichte daling emigranten met migratieachtergrond

emigratiecijfers migratie achtergrond

Het aantal emigranten met een migratie achtergrond loopt wel wat terug maar in vergelijking met de voorgaande jaren valt dit wel mee. In vergelijking, het aantal immigranten met een Nederlandse achtergrond die terugkwamen naar Nederland lieten een stijgende lijn zien tijdens de coronapandemie volgens het CBS.De cijfers uit de grafieken zijn vrijgegeven door het CBS maar hierbij moet nog wel vermeld worden dat deze niet definitief zijn. Het kan zo zijn dat er wel mensen geëmigreerd zijn maar dit nog niet hebben doorgegeven. Mensen moeten zich uitschrijven in Nederland als zij in een jaar langer dan acht maanden in het buitenland verblijven. Grote kans dat de dalende lijn zich blijft voortzetten, door de coronamaatregelen maar ook doordat mensen zich niet altijd gelijk uitschrijven.