Voor het eerst sinds 2009 is het aantal emigranten dat ons land jaarlijks verlaat licht afgenomen. In 2014 hebben 144.000 emigranten ons land verlaten tegenover 146.000 in 2013 zo maakte het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag bekend.

Aantal emigranten 2014

Overzicht aantal immigranten en emigranten aan de hand van cijfers van het CBS.

Vooral westerse allochtonen emigreren

Het aantal emigranten uit Nederland is sinds de eeuwwisseling geleidelijk gestegen, op een daling rond 2009 na. Vanaf die periode nam vooral het aantal westers allochtone emigranten toe. Hierbinnen vormen Polen al enkele jaren de grootste groep, gevolgd door personen van Duitse herkomst. De emigratie van autochtonen hield aanvankelijk gelijke tred met de totale emigratie, maar is sinds 2009 niet meer toegenomen. Sindsdien  emigreren er ongeveer 30 duizend autochtonen per jaar.

Bron: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/bijna-73-duizend-mensen-erbij-in-2014-meer-immigranten-meer-babyshtm.htm