Emigreren met kind na scheiding

Wanneer u gescheiden bent en u wilt met uw kind emigreren dan zitten daar bepaalde voorwaarden aan. Om meteen met de deur in huis te vallen, u kunt niet zomaar emigreren met uw kind wanneer u en uw ex-partner beide het ouderlijk gezag hebben over het kind of de kinderen. U heeft beide het ouderlijk gezag wanneer het kind geboren is tijdens een geregistreerd partnerschap of het huwelijk. Dus wilt u emigreren en uw kind daarbij meenemen, dan zal u dat moeten overleggen met uw ex-partner. De ex-partner heeft normaal gesproken natuurlijk ook recht op een normale omgangsregeling met het kind, iets wat bij een emigratie een stuk lastiger zal worden.

Het belang van de kinderen staat altijd voorop

Wanneer u echt wil emigreren en daarbij de kinderen meenemen dan zal u dat via de rechter moeten regelen. En bij de rechter geldt, het belang van de kinderen staat altijd voorop. Gaat u emigreren en het is mogelijk dat de ex-partner bijvoorbeeld om de twee weken een weekend met de kinderen kan doorbrengen en de ex-partner is het hier mee eens? Dan zal dat voor de rechter zeer waarschijnlijk geen probleem zijn en kunt u emigreren. Is het niet mogelijk om een normale omgangsregeling met uw ex-partner af te spreken? Dan zal de rechter de emigratie verbieden omdat de kinderen geen normale omgangsregeling kunnen krijgen.

Zijn de kinderen al wat ouder? Dan zal de rechter ook de mening van de kinderen vragen en deze laten meewegen in de uitspraak.

Waar kijkt een rechter allemaal naar?

Een rechter kijkt altijd naar meerdere omstandigheden die betrekking hebben tot een emigratie van één van de partijen. Zo zijn er wel eens uitzonderingen gemaakt waarbij er bijvoorbeeld voor één van de partijen en echte noodzaak is om naar het buitenland te verhuizen en de rechter hier in mee ging. Ook kijkt een rechter naar hoe een ex-partner gecompenseerd wordt voor het minder contact hebben met de kinderen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de emigrerende partij de kosten en de logistiek van het halen en brengen op zich neemt. Of wanneer beide partijen zelf al met een goed voorstel van een nieuwe omgangsregeling komen zal de rechter eerder coulant zijn met een eventuele emigreren.

Het belangrijkste om deze moeilijke kwestie soepel te laten verlopen blijft toch het contact tussen de ex-partners. Hoe lastig het ook is, probeer er altijd samen uit te komen. Wanneer de rechter het moet gaan bepalen zijn er altijd meerdere partijen de verliezer en het belangrijkste in deze kwestie blijft toch het kind zelf.