Emigreren met kinderen

Emigreren is een ingrijpende gebeurtenis waarbij het voor kinderen nog eens extra ingrijpend kan zijn. Het zijn de volwassenen die de beslissing maken en de kinderen hebben er simpel gezegd weinig invloed op. Ondanks dat het nog kinderen zijn is het echt van groot belang om hen zo veel mogelijk te betrekken bij het emigratieproces. Zo geeft u hen het gevoel dat zij ook meetellen en dat er naar hen geluisterd wordt. Daarnaast bereidt u de kinderen op deze manier al voor de op de grote stap die komen gaat.

U kunt bijvoorbeeld door middel van kinderboeken over emigreren de kinderen al voorbereiden op de te nemen stap. Ook kan u er voor kiezen om de kinderen alvast kennis te laten maken met de taal van het nieuwe thuisland. Kinderen pakken over het algemeen nieuwe talen snel op en daarom kan het voor de kinderen ook makkelijker zijn om in het nieuwe land sneller vriendjes te krijgen. Naast het betrekken van de kinderen bij de emigratie kunnen de volgende stappen ook enorm behulpzaam zijn:

1. Laat kinderen alvast wennen

Laat de kinderen voor het vertrek alvast wennen aan de nieuwe situatie. Probeer bijvoorbeeld al te videobellen met opa en oma of met vriendjes. Zodat het kind voor de emigratie al weet dat contact op alvast mogelijk is via videobellen.

2. Laat het kind wennen aan de nieuwe taal

Probeer voor de emigratie het kind te laten wennen aan de nieuwe taal. Dit kan bijvoorbeeld door het samen lezen van boeken of door samen tv te kijken in de nieuwe taal.

3. Laat kinderen actief meehelpen vooraf

Laat de kinderen vooraf al meehelpen in het hele proces. Kijk bijvoorbeeld samen naar scholen, laat het kind zelf zijn of haar eigen dozen inpakken. Ga samen op zoek naar informatie over het nieuwe land. Kijk of u iets kunt doen met de interesses van uw kind in het nieuwe land. Is uw kind gek van voetbal? Laat voorbeelden zien van Nederlandse voetballers in het land waar u naartoe gaat. Laat daarmee zien dat jullie niet de enige zijn die emigreren.

4. Kijk goed naar de lichaamsuitdrukking van uw kind

Een kind kan zeggen dat alles goed gaat maar soms is dat helemaal niet het geval. Geef het kind de ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie en ga vooral niet dwingen om bepaalde dingen te doen. Het kind kan zelf het eigen tempo bepalen waarin hij/zij zich aanpast aan de nieuwe situatie.

5. Bedenk wat u met Nederlands onderwijs wil doen

Gaat uw kind in het buitenland naar school? Dan zal deze het onderwijs van het nieuwe land volgen. Probeer ook samen afspraken te maken over eventueel Nederlandse lessen en/of vakken te volgen. Wie weet is de emigratie van tijdelijke duur of wilt het kind wanneer deze volwassen is weer terug naar Nederland. Daarnaast blijft de Nederlandse taal belangrijk om het contact met Nederland te blijven onderhouden.

Een taalachterstand kan snel oplopen tijdens uw verblijf in het buitenland. Thuis Nederlands spreken is niet voldoende. De Wereldschool adviseert geheel vrijblijvend over de mogelijkheden voor het bijhouden van de Nederlandse taal in het buitenland .

emigreren met kinderen