Emigreren na pensioen

Wanneer u gepensioneerd bent heeft u meer vrijheden en minder verplichtingen in Nederland. Het zou dus zomaar kunnen dat u besluit te emigreren, maar kan dat zomaar? Wanneer u gaat emigreren en u krijgt een verblijfsvergunning voor het land waar u heen wilt kan u emigreren. Maar emigreren kan wel gevolgen hebben voor uw AOW, de hoogte en of u recht heeft op AOW hangt af van de afspraken die Nederland gemaakt heeft met het desbetreffende land.

AOW in het buitenland ontvangen

Per land heeft Nederland bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van AOW in het buitenland. In sommige landen mag Nederland niet de volledige AOW betalen en geen inkomensondersteuning AOW. Dit kunt u zelf makkelijk opzoeken op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Twee voorbeelden:

AOW ontvangen in Spanje

Uw AOW wordt volledig uitbetaald zolang u aan de voorwaarden voldoet.

AOW ontvangen in Algerije

Exportbeperking vanaf 1 januari 2006
Als u in dit land woont gelden vanaf 1 januari 2006 de exportbeperkingen van de Wet BEU waardoor uw AOW-pensioen en inkomensondersteuning AOW worden beperkt of ingetrokken.

De regeling voor de AOW is als volgt:

  • Voor gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW’ers die beiden de AOW-leeftijd hebben, bedraagt de uitkering maximaal 50% van het netto minimumloon per persoon;
  • Voor gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW’ers met een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft, bedraagt de uitkering 50% van het netto minimumloon;
  • Voor een ongehuwde AOW’er bedraagt de uitkering maximaal 50% van het netto minimumloon;
  • U ontvangt geen inkomensondersteuning AOW.

Wanneer u AOW in het buitenland ontvangt kan de hoogte van het bedrag ook nog wel eens verschillen. In sommige landen krijgt u het bedrag in euro’s uitbetaald, maar er zijn ook landen waar het bedrag in de geldsoort van het land betaald worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Australië, Canada, Groot-Brittannië, Marokko, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten of Zuid-Afrika. Door schommelingen in de wisselkoersen verschilt het nettobedrag bij elke betaling.

Pensioen meenemen naar het buitenland

Aan uw pensioen veranderd niks wanneer u in het buitenlanden gaat worden. Dit kunt ten alle tijden meenemen naar het buitenland omdat u dit zelf de afgelopen jaren opgebouwd heeft. U dient er wel rekening mee te houden dat u bij het ontvangen van pensioen vanuit Nederland u belastingplichtig blijft aan Nederland. Laat u daarom altijd goed informeren voordat u gaat emigreren en zorg er ook voor dat alle andere verplichtingen in Nederland geregeld zijn. Op de website van de Rijksoverheid kunt u al veel informatie over emigreren vinden.