Disclaimer

Ondanks de uitgebreide zorg en aandacht die wij besteden aan de invulling van deze site en de daarin gebruikte gegevens, kan Emigrerenuitnederland.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Emigrerenuitnederland.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Emigrerenuitnederland.nl

Aanvraag offertes

Het aanvragen van de offertes gaat via een externe partner welke ervoor zorgdraagt dat uw gegevens met uiterste zorg behandeld worden en terecht komen bij de juiste verhuisbedrijven welke u van de gratis en vrijblijvende offertes voorzien. Een offerte aanvraag via Emigrerenuitnederland.nl is geheeld vrijblijvend en na het ontvangen van de offertes zit u dan ook nergens aan vast.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de webmaster via info@emigrerenuitnederland.nl.