Vandaag heeft het CBS de emigratiecijfers van 2020 bijgewerkt en hieruit blijkt corona toch een groot effect te hebben op het aantal emigraties. In maart berichten wij al dat het aantal emigraties achterliep ten opzichte van 2019, daaruit bleek dat het aantal emigranten met een Nederlandse achtergrond veel minder emigreerden dan met een migratie achtergrond. Deze trend heeft zich in 2020 helemaal doorgezet, de terugloop in emigraties zit vooral in het aantal emigranten met een Nederlandse achtergrond.

emigratiecijfers 2020

In de algemene emigratiecijfers van 2020 zien we dat de maanden januari en februari nog een stijgende lijn te zien was ten opzichte van de voorgaande jaren. Sinds corona is deze lijn een stuk achtergebleven en zien we in oktober en november wel een gelijke trend als de jaren hiervoor maar december blijft weer achter. Dit is natuurlijk ook logisch gezien de huidige maatregelen waaronder de beperkingen met betrekking tot het reizen.Emigranten met een Nederlandse achtergrond

emigratiecijfers met een nederlandse achtergrond 2020

Zoals in de bovenstaande grafiek te zien is, is het aantal emigranten met een Nederlandse achtergrond enorm gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Vooral de maanden april tot en met oktober liggen ver achter de opgaande trend van de jaren hiervoor.

Emigranten met een migratie achtergrond blijft vrijwel gelijk

emigratiecijfers met een migratie achtergrond

Het aantal emigranten met een migratie achtergrond is in totaliteit vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. In de eerste coronagolf is het aantal emigranten met een migratie achtergrond gedaald maar later in het jaar is de emigratietrend weer gelijk met voorgaande jaren. Hier lijkt corona een veel minder groot effect te hebben.