Het aantal mensen dat in 2022 vanuit Nederland emigreerden is met bijna 20% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Waar we de jaren ervoor mede door corona minder emigraties vanuit Nederland zagen is dit aantal in 2022 explosief gestegen. Opvallend is ook dat het aantal emigraties na het loslaten van de coronaregels direct is toegenomen. Vanaf april is er echt een duidelijk hogere trend te zien dan de afgelopen 4 jaren daarvoor. Dit wordt ook duidelijk in de onderstaande grafiek.

emigratiecijfers 2022 algemeen

 

Aantal emigratie van mensen met Nederlandse achtergrond ook gestegen

Waar tijdens corona het aantal mensen met een Nederlandse achtergrond sterk afnam is ook daar nu weer een flinke stijging te zien. Het aantal mensen dat emigreert met een Nederlandse achtergrond in 2022 is het hoogste aantal van de afgelopen 5 jaar. Waarbij nu ook de zomermaanden de meeste populaire maanden waren voor mensen om te emigreren. Vaak heeft dit te maken met gezinnen die emigreren waarbij de kinderen na de zomer een nieuwe start op school kunnen maken.

emigratiecijfers nederlandse achtergrond

 

Aantal emigraties met migratie achtergrond stijgt ook mee

Het grootste deel van de mensen die emigreren uit Nederland zijn mensen met een migratieachtergrond, waarbij de groep van de 1e generatie met een migratieachtergrond veruit het grootste aandeel heeft. Ook hier is een flinke stijging te zien ten opzichte van vorig jaar en de jaren daarvoor.

emigratiecijfers 2022 migratie achtergrond

 

Conclusie

Mocht de lijn van de laatste maanden van 2022 zich voort gaan zetten dan zou 2023 wel eens een recordjaar voor het aantal emigraties vanuit Nederland kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond maar ook voor mensen met een Nederlandse achtergrond. In 2022 zijn er bijna 30.000 mensen met een Nederlandse achtergrond geëmigreerd, maar gezien de trend van het afgelopen jaar zou dit zomaar eens richting de 40.000 kunnen gaan.

Bron: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83518NED/table?searchKeywords=emigratie