Het jaar 2013 zit er weer bijna op en dus kunnen we binnenkort weer de balans op maken van het aantal emigranten dat ons land verlaten heeft. Gezien de stijgende lijn vanaf 2010 verwacht men ook dat in 2013 een behoorlijk aantal mensen ons land weer verlaten heeft.

Emigratiecijfers afglopen 10 jaar

Als we kijken naar tien jaar terug dan zien we dat in 2003 zo’n 104.831 mensen ons land verlaten heeft, hierbij moet wel gezegd worden dat het economisch gezien betere tijden waren. Bijna tien jaar later in 2012 zien we dat het aantal emigranten met ruim 39,6% is toegenomen, namelijk 144.491 mensen verlieten ons land in 2012.

Opvallend is ook dat sinds 2003 meer mensen zijn gaan emigreren binnen Europa naar de landen waar het economisch gezien wat beter gaat, uitschieters zijn dan ook Duitsland en de Scandinavische landen waarbij vooral Zweden als zeer aantrekkelijk gezien wordt.

Remigraties spelen ook een belangrijke rol in de toename van het aantal emigranten uit Nederland, van de 1e generatie gastarbeiders in Nederland zijn er groepen die in hun thuisland van hun oude dag willen genieten en daardoor Nederland weer verlaten.Stijgende lijn van emigraties ook in 2014 verwacht

Toch blijkt uiteindelijk werk de grootste reden waarom in 2012 gemiddeld ruim 12.040 mensen per maand ons land hebben verlaten. Naar verwachting zullen dat in 2013 uiteindelijk ruim 13.000 mensen per maand zijn en dit aantal lijkt niet te gaan afnemen voor 2014.

Bron: CBS