BRUSSEL – Het aantal inwoners van Zuid-Europese probleemlanden dat naar Duitsland verhuist, is sterk gestegen.

Uit cijfers die deze week werden gepubliceerd door het Statistisches Bundesamt blijkt dat meer en meer Grieken, Spanjaarden en Portugezen hun land verlaten en hun heil zoeken in Duitsland. De cijfers zijn vrij spectaculair. In de eerste zes maanden van dit jaar vestigden 15.750 Grieken zich in Duitsland, 78 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal Spanjaarden dat naar Duitsland kwam, bedroeg ongeveer 11.250, een stijging met 53procent. Het aantal Portugese immigranten steeg ook met 53procent tot 5.770. Het aantal Italianen dat zich in Duitsland kwam vestigen, steeg met 35procent. De totale immigratie in Duitsland steeg met 15procent. Het migratiesaldo (immigranten minus emigranten) ging zelfs met 35procent omhoog.

Bron: www.csmonitor.com

De oorzaak van de instroom is duidelijk. In Duitsland is de werkloosheid een stuk lager dan in de Zuid-Europese landen. In augustus bedroeg de Duitse werkloosheid volgens Eurostat 5,5 procent, het op drie na laagste percentage van de Europese Unie. Spanje, Griekenland en Portugal hebben de hoogste werkloosheidscijfers van de Unie. In Spanje gaat het om 25procent, in Griekenland om 24procent en in Portugal zit 16procent van de beroepsbevolking zonder werk. Bovendien liggen de lonen in Duitsland een stuk hoger dan in Zuid-Europa.De cijfers wijzen erop dat internationale arbeidsmigratie binnen de Unie een groeiend fenomeen is. De eengemaakte markt geldt weliswaar voor goederen en personen, maar er zijn nog tal van barrières die het moeilijk maken om buiten de eigen landsgrenzen werk te zoeken. Daardoor worden economische onevenwichtigheden minder makkelijk opgeheven dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar geen taalkundige of juridische barrières bestaan op de arbeidsmarkt.

Duitsland is blij met de extra werkkrachten. ‘Gekwalificeerde arbeidskrachten zijn welkom’, zegt staatssecretaris voor Migratie Maria Böhmer (CDU) in Die Welt. Het Duitse Bundesagentur Für Arbeit werft actief personeel in Zuid-Europa om tekorten op de Duitse arbeidsmarkt op te vullen. Net als in België zitten bedrijven en zorginstellingen te springen om mensen met welbepaalde competenties, zoals ingenieurs en verpleegsters. Wel waarschuwt Böhmer dat het voor ongekwalificeerde buitenlanders weinig zin heeft om naar Duitsland te komen. Voor hen zijn er geen banen voorhanden.

Ondanks de sterke stijging blijven immigranten uit Zuid-Europese probleemlanden een minderheid binnen de Duitse migrantenpopulatie. De grootste groep vormen de Polen, van wie er in het eerste halfjaar 89.000 naar Duitsland migreerden. Opmerkelijk is dat meer Turken het land verlaten dan er binnenkomen. Vooral Turken met een Duits paspoort, die goed opgeleid zijn, verhuizen naar Turkije.Bron: Standaard.be