Aantal emigranten licht afgenomen in 2014

Voor het eerst sinds 2009 is het aantal emigranten dat ons land jaarlijks verlaat licht afgenomen. In 2014 hebben 144.000 emigranten ons land verlaten tegenover 146.000 in 2013 zo maakte het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag bekend.

Aantal emigranten 2014

Overzicht aantal immigranten en emigranten aan de hand van cijfers van het CBS.

Vooral westerse allochtonen emigreren

Het aantal emigranten uit Nederland is sinds de eeuwwisseling geleidelijk gestegen, op een daling rond 2009 na. Vanaf die periode nam vooral het aantal westers allochtone emigranten toe. Hierbinnen vormen Polen al enkele jaren de grootste groep, gevolgd door personen van Duitse herkomst. De emigratie van autochtonen hield aanvankelijk gelijke tred met de totale emigratie, maar is sinds 2009 niet meer toegenomen. Sindsdien  emigreren er ongeveer 30 duizend autochtonen per jaar.

Bron: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/bijna-73-duizend-mensen-erbij-in-2014-meer-immigranten-meer-babyshtm.htm

Emigraties afgelopen 10 jaar met ruim 39% gestegen

Het jaar 2013 zit er weer bijna op en dus kunnen we binnenkort weer de balans op maken van het aantal emigranten dat ons land verlaten heeft. Gezien de stijgende lijn vanaf 2010 verwacht men ook dat in 2013 een behoorlijk aantal mensen ons land weer verlaten heeft.

Emigratiecijfers afglopen 10 jaar

Als we kijken naar tien jaar terug dan zien we dat in 2003 zo’n 104.831 mensen ons land verlaten heeft, hierbij moet wel gezegd worden dat het economisch gezien betere tijden waren. Bijna tien jaar later in 2012 zien we dat het aantal emigranten met ruim 39,6% is toegenomen, namelijk 144.491 mensen verlieten ons land in 2012.

Opvallend is ook dat sinds 2003 meer mensen zijn gaan emigreren binnen Europa naar de landen waar het economisch gezien wat beter gaat, uitschieters zijn dan ook Duitsland en de Scandinavische landen waarbij vooral Zweden als zeer aantrekkelijk gezien wordt.

Remigraties spelen ook een belangrijke rol in de toename van het aantal emigranten uit Nederland, van de 1e generatie gastarbeiders in Nederland zijn er groepen die in hun thuisland van hun oude dag willen genieten en daardoor Nederland weer verlaten.

Stijgende lijn van emigraties ook in 2014 verwacht

Toch blijkt uiteindelijk werk de grootste reden waarom in 2012 gemiddeld ruim 12.040 mensen per maand ons land hebben verlaten. Naar verwachting zullen dat in 2013 uiteindelijk ruim 13.000 mensen per maand zijn en dit aantal lijkt niet te gaan afnemen voor 2014.

Bron: CBS

Volgens Intlmovers was het Verenigd Koninkrijk de populairste verhuisbestemming in 2012

Op de dag dat het CBS meldt dat de immigratie voor het eerst sinds 2006 is gedaald en de emigratie sterk is gestegen en dat bekend werd dat een record aantal hoogopgeleiden de emigratiebeurs bezoekt heb ik de cijfers van Intlmovers.nl binnen gehad over het aantal internationale verhuizingen vanuit Nederland in 2012.

Uit deze aanvragen blijkt dat het Verenigd Koninkrijk de meeste populaire verhuisbestemming in 2012 is. 21% Van alle online verhuis offerte aanvragen was voor een verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk waarbij Londen veruit de meest populaire stad is.

Wereldwijd werden de meeste aanvragen gedaan voor een verhuizing naar Australië, voor Nederlanders komt Australië op een 5e plaats. Naast het Verenigd Koninkrijk zijn ook Ierland en Zweden populair als Europese bestemming.

Top 10 internationale verhuisbestemmingen vanuit Nederland in procenten:

  1. Verenigd Koninkrijk 21%
  2. Verenigde Staten 14%
  3. Ierland 10%
  4. Zweden 8%
  5. Australië 8%
  6. Duitsland 7%
  7. Canada 5%
  8. Spanje 5%
  9. Frankrijk 5%
  10. Brazilië 5%

Deze grafiek is gemaakt op basis van de gegevens die bij Intlmovers bekend zijn en kan dus verschillen met de informatie die het CBS geeft.