De Australische overheid heeft veranderingen in het immigratie beleid aangekondigd die vanaf juli 2012 in werking zullen treden. Een van die verandering is de oprichting van SkillSelect, een nieuwe organisatie die de werving van geschoolde immigranten zal controleren.

De basis van SkillSelect is de registratie van een kandidaat via de zogeheten “Expression of Interest (EOI)”. In dit stadium geeft de persoon in kwestie details over zijn intentie om te immigreren naar Australië en nadere toelichting over zijn behaalde diploma’s.

Volgens de website van SkillSelect vragen zij specifiek om de volgende informatie:
• Algemene persoonlijk informatie
• Gewenste functie
• Werkervaring
• Opleiding
• Beheersing van de Engelse taal
• Details van een scholingsevaluatie, in relatie met de gewenste functie
• Ervaring in bedrijfsleven en investering

Deze details worden op een bepaalde manier verwerkt, waardoor er een score ontstaat. Degene met de hoogste score op een bepaald werkveld zal automatisch gekwalificeerd zijn voor een “Independent Visa” en “Family Sponsored Visa”. “State and Territory Sponsored Visa” worden uitgereikt aan sollicitanten die door hun scholing in een bepaalde staat of territorium gewild zijn. Ook in dit geval is een sollicitant automatisch gekwalificeerd. “Business Skills Visa” is ook een nieuw type visum dat uitgereikt word door SkillSelect. Voorlopig is hier niet meer informatie over beschikbaar.

Sydney bridge Afbeelding is afkomstig van: http://www.noholidaynolife.com

Ook werkgevers kunnen gebruik maken van het SkillSelect systeem om geschoolde arbeiders te vinden en vervolgens een “Employer Sponsored Visa” te geven. SkillSelect kan hierdoor ook omschreven worden als een soort van uitzendbureau met een databank van geschoolde arbeiders. Werkgevers kunnen echter ook geschoolde arbeiders zoeken buiten SkillSelect om.

De kandidaten zijn trouwens ook onderheven aan een “Occupation Ceiling” criteria, dit beperkt het aantal immigraties voor een bepaald werkveld per jaar. Als de limiet eenmaal bereikt is, zullen er geen visums meer worden uitgereikt aan deze groep immigranten. Dit is alleen het geval bij de Independent, Family Sponsored en State/Territory Sponsored Visas.

Wanneer een kandidaat wordt uitgenodigd, moet hij of zij binnen 60 dagen online hierop reageren, anders vervalt de uitnodiging. Nadat een individu tweemaal een uitnodiging heeft afgewezen, zal hij bovendien uit de EOI verwijderd worden door SkillSelect.

Volgens SkillSelect zullen de volgende visum nog steeds door werkgevers uitgereikt kunnen worden aan buitenlandse arbeiders:
• Employer Nomination Scheme (ENS) – “Zorgt ervoor dat een Australische werkgever een buitenlandse werknemer kan aanmelden voor een permanent werkvisum”.
• Regional Sponsored Scheme (RSMS) – “Zorgt ervoor dat werkgevers in regionale of laag bevolkte gebieden in Australië, werknemers kunnen aanmelden voor een permanent werkvisum”.
• Temporary Business (Long Stay), subclass 457 program – “Dit is de meest voorkomende programma voor werkgevers om buitenlandse arbeiders aan te nemen op tijdelijke basis”.